1. Reactualización de Matrícula para casos contemplados


2. Reactualización de Matrícula en casos no contemplados