1. Reactualización de Matrícula sin Convalidación de Asignatura


2. Reactualización de Matrícula con Convalidación de Asignatura